De Speelplaats

De Speelplaats – een particuliere praktijk voor spel en therapie - biedt hulp aan jongeren bij emotionele en sociale problemen. Spelenderwijs kunnen ze onder begeleiding van de dramatherapeut oefenen en/of verwerken wat spanning geeft in hun dagelijkse doen en laten.

De Speelplaats, creatieve therapieDe Speelplaats biedt vele vormen van spel: toneel, dans, muziek en spel met materialen.

De Speelplaats werkt met kinderen en jongeren vanaf 4 jaar én jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap. Voor (jonge) mensen is spel een manier om zichzelf en de wereld om hen heen te onderzoeken en er mee te leren omgaan. Zo ontwikkelen ze zich voortdurend in wisselwerking met hun omgeving. Wanneer ze in hun ontwikkeling dreigen vast te lopen, kan spel als therapie uitkomst bieden.

Door eerst weer plezier te krijgen in eigen kunnen, ontstaat als vanzelf de wens om in het spel te onderzoeken wat spanning veroorzaakt en er mee te leren omgaan.

 

Speltherapie heeft bewezen effectief te zijn voor de volgende problemen:

  • Gebrek aan zelfvertrouwen
  • Emotionele problemen
  • Sociale problemen
  • Gedragsproblemen
  • Problemen met verwerken van belastende ervaringen
  • (Pervasieve) ontwikkelingsstoornissen

Een Voorbeeld

Inzet van creatieve therapie bij jongerenNeem nou Pieter (8 jaar)

Pieter werd woedend als er iets mis ging, wanneer hij fouten maakte in de klas of verloor bij het spel. Hij wilde niet meer naar school en speelde 't liefst in zijn eentje. Steeds meer sloot Pieter zich af van zijn omgeving. Hijzelf en zijn ouders waren ongelukkig met deze situatie. In overleg met ouders en school werd gekozen voor individuele speltherapie.Zijn onzekerheid uitte zich in een grote behoefte aan controle over alles. Zo wilde hij in het spel eerst alleen maar de baas spelen, zoals treinconducteur.

In de therapie werd allereerst ingegaan op deze behoefte. Na enige tijd durfde Pieter het stuur over te geven en een passagier te worden in dezelfde trein. Hij ontdekte het plezier om verschillende rollen te spelen. Verliezen en fouten maken betekende niet meer het einde van een spel, maar de aanloop naar iets nieuws. Hij durfde geleidelijk ook spannende situaties te verkennen en gebeurtenissen te verbeelden waar hij geen raad mee wist. Dit was het begin van zijn herstel.

 

Psychologenpraktijk Hartlant uit Nuth werkt samen met De Speelplaats: Praktijk voor Spel en Therapie in Zuid LimburgSamenwerking met ouders/verzorgers
Tijdens het verloop van de behandeling is er regelmatig overleg met ouders/verzorgers.Zij zijn een onmisbare schakel in het procesvan behandeling én verandering.

Begeleiding
Josje Fermont is docent drama en sociale vaardigheden en dramatherapeut. In het basis- en speciaal onderwijs werkte ze ruim 30 jaar met kinderen en jongeren met een verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling, als gevolg van aanleg of ervaringen van buitenaf.