KLachten waarvoor men terecht kan

Met vele verschillende soorten klachten en problemen kan men in onze praktijk terecht, zoals bijvoorbeeld bij:

  • angst
  • depressie, somberheid
  • burn-out, overspannen
  • traumatische ervaringen
  • aanpassingsproblemen en verwerkingsproblemen
  • vage lichamelijke klachten
  • seksuele problemen
  • opvoedingsproblemen
  • relatieproblemen
  • werk- en studieproblemen
  • identiteitsproblemen
  • gedragsproblemen
  • existentiële problemen, levensvragen

Het is van belang dat u gemotiveerd bent om iets aan uw probleem te doen. Dat u voelt dat iets zo niet kan blijven, dat u iets wilt veranderen. Naast specifieke technieken die worden gebruikt, gaat het in de behandeling over relatie, aandacht, luisteren, en het erkennen wat aanwezig is. Een Voorbeeld uit de praktijk.

Bent u gemotiveerd aan uw probleem te werken en voelt u dat iets zo niet kan blijven en dat u dus iets wilt veranderen, neem dan  contact op met  Psychologenpraktijk Hartlant.

 

Last Updated (Monday, 28 November 2011 07:44)