Specialisaties

Een 57 jarige man werd verwezen naar de praktijk. Hij had enige tijd geleden een hartaanval gehad en hij had nu moeite met acceptatie. Hij had moeite om zijn leven aan te passen aan de fysieke beperkingen, moeite om in een rustiger tempo te leven. Hij was productie medewerker in de fabriek geweest, was met pensioen en woonde op zichzelf.

De behandeling richtte zich op het veranderen van zijn praktische dagelijkse bezigheden. Door aandachtig te luisteren, en me te verplaatsen in zijn belevings- en leefwereld, werd de behandeling precies op hem afgestemd. Gedurende de behandeling vonden de veranderingen langzaam plaats en kon hij een ander levensritme vinden en had hij daarover minder oordelen en verwachtingen. Hij kon vriendelijker en zorgzamer met zichzelf omgaan.

Evaluerend gaf cliënt het volgende: als ik mezelf zou moeten tekenen op een blad papier, dan had ik me aan het begin van de behandeling in een hoekje geplaatst. Nu aan het einde van de behandeling zou ik me in het midden tekenen.
Wilt u ook geholpen worden in het proces om om te gaan met veranderingen in uw leven,  neem dan contact op met Sakira Lanting van  Psychologenpraktijk Hartlant.

Terug naar specialisaties