Algemeen

Met vele verschillende soorten klachten en problemen kan men in onze praktijk terecht, zoals bijvoorbeeld bij:

 • angst
 • depressie, somberheid
 • burn-out, overspannen
 • traumatische ervaringen
 • aanpassingsproblemen en verwerkingsproblemen
 • vage lichamelijke klachten
 • seksuele problemen
 • opvoedingsproblemen
 • relatieproblemen
 • werk- en studieproblemen
 • identiteitsproblemen
 • gedragsproblemen
 • existentiële problemen, levensvragen

Het is van belang dat u gemotiveerd bent om iets aan uw probleem te doen. Dat u voelt dat iets zo niet kan blijven, dat u iets wilt veranderen. Naast specifieke technieken die worden gebruikt, gaat het in de behandeling over relatie, aandacht, luisteren, en het erkennen wat aanwezig is. Een Voorbeeld uit de praktijk.

Bent u gemotiveerd aan uw probleem te werken en voelt u dat iets zo niet kan blijven en dat u dus iets wilt veranderen, neem dan  contact op met  Psychologenpraktijk Hartlant.