Kwaliteit en registratie

Sakira Lanting van Psychologenpraktijk Hartlant is aangesloten bij diverse organisaties die de kwaliteit en deskundigheid bewaken en bevorderen. Hieronder worden deze organisaties nader beschreven.

   

NIP
Het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen, is de landelijke  beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. U herkent NIP-leden aan het keurmerk PSYCHOLOOG NIP. De psychologen in onze praktijk dragen dit keurmerk en dienen zich te houden aan de beroepscode die het NIP uitdraagt. Deze beroepscode is gebaseerd op de principes integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Ook het beroepsgeheim en dossiervoering is binnen deze beroepscode geregeld. Voor meer informatie over het NIP en de beroepscode kunt u kijken op www.psynip.nl.

 Nederlands Instituut van Psychologen

   
Sakira Lanting is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen en  geregistreerd als Psycholoog NIP. psychNIPKL
   
BIG-register
De Wet BIG, Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen de psychologen die in dit register zijn ingeschreven, mogen de door de wet beschermde titel gezondheidszorgpsycholoog BIG (GZ-psycholoog) voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Deze titel geeft aan dat de drager deskundig wordt geacht. Sakira Lanting is als Gezondheidszorgpsycholoog geregistreerd in dit BIG-register. Voor meer informatie over de het BIG-register kunt u kijken op www.ribiz.nl.

BIG geregistreerd

 

 

 

EMDR
De Vereniging EMDR Nederland bewaakt de kwaliteit van de toepassing van EMDR zo goed mogelijk. Hiertoe stelt zij kwaliteitseisen aan EMDR opleidingen, maar ook aan degenen die zich door de Vereniging erkend EMDR therapeut (EMDR Europe practitioner) mogen noemen. Patiënten, verwijzers en verzekeraars gebruiken de lijst van EMDR Europe practitioners om zeker te weten dat zij te maken hebben met een ervaren therapeut die EMDR goed weet toe te passen binnen een psychotherapeutische behandeling. De lijst met EMDR practioners is te vinden op de website van de vereniging. http://www.emdr.nl

Lid van vereniging EMDR Nederland
   

 

Instituut voor Mindfulness
Het Instituut voor Mindfulness is een het opleidingsinstituut voor mindfulnesstrainers. In Limburg zijn slechts twee trainers opgeleid door het Instituut voor Mindfulness tot trainer Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Eén van deze twee is Sakira Lanting van Psychologenpraktijk Hartlant in Nuth.  www.instituutvoormindfulness.nl/

Lid van Instituut voor Mindfulness
   

 

Vereniging Mindfulness based trainers in Nederland en Vlaanderen
De VMBN heeft als uitgangspunt dat mindfulnesstraining een specifiek vakgebied is dat, net als alle andere werkvelden, van trainers gerichte opleiding, achtergrond en ervaring vraagt. De VMBN vindt het belangrijk dat mindfulnesstrainers zijn opgeleid in het geven van de training, en daarnaast zelf ruime ervaring hebben in de mindfulnesspraktijk die ze overbrengen aan anderen. Ze verwachten van de trainersleden dat ze de mindfulness belichamen en op die manier, vanuit eigen ervaring, de training overdragen.  www.vmbn.nl

VMBNlogoKl
   
Stichting Symbooldrama
Sakira Lanting is bij de vereniging opgeleid tot symbooldramatherapeut. www.symbooldrama.nl
Symbooldrama